logo

Ludvikov dihalnik

Včerajšnja popoldanska akcija v Ludvikovem dihalniku se je začela s kopanjem podornega kamenja.
S tem, da je podor delno zasigan, ni bilo nevarnosti padanja kamenja oziroma samostojnega rušenja zgornjega dela podora.
Po enournem kopanju nekaj metrov dolgega rova, sva se znašla pred neprehodno ožino meandraste oblike.
Takoj sva opazila, da je ožina močno “srkala” zrak. Pred dvema dnevoma pa je na vhodu močno “pihalo”. Pustim bralcem vsa možna razmišljanja kaj ta “srkanja” in “pihanja” pomenijo.
Takoj sva se lotila širjenja ožine, za napredovanje, bo potrebna vsaj še ena popoldanska akcija. Ožine je še za dva metra, zatem pa se vidi manjši prostor.

Le za sladokusce, včeraj so vse jame, ki so povezane z “Reko” na vhodih “srkaleeeee”
“Rumpala” Stojan in Claudio

L’uscita di ieri al Ludvikov dihalnik è iniziata con lo scavo del materiale di frana. Per fortuna il crollo è sufficientemente coperto da calcite e non c’è pericolo di caduta di sassi o di ulteriori crolli dalla parte superiore della frana.
Dopo un’ora di scavo di alcuni metri di cunicolo siamo sbucati davanti ad una strettoia menadriforme.
Abbiamo subito constatato che nella strettoia c’è un forte risucchio d’aria. Due giorni fa invece all’ingresso si sentiva un forte soffio. Lascio ai lettori ogni possibile considerazione sul significato di questi risucchi e soffi d’aria.
Abbiamo iniziato subito ad allargare la strettoia, per proseguire sarà necessaria ancora almeno un’uscita pomeridiana. La strettoia è lunga due metri, dopo si vede una cavernetta più larga.
Per i buongustai: ieri tutte le grotte collegate con il fiume Reka avevano un forte risucchio d’aria all’ingresso.
Hanno scavato: Stojan e Claudio
 • preloading

  Pred ta bulšim avtom.

 • preloading

  Vhod

 • preloading

  Vhod Ludvikovega dihalnika

 • preloading

  Osem metersko vhodno brezno.

 • preloading

  Pred podorom

 • preloading

  Šančin

 • preloading

  Pod vertikalo

 • preloading

  Stojan upa naprej

 • preloading

  Začetek poševnega rova, ki vodi do meandra.

 • preloading

  Povedala nam je, da je ta jama povezana z Reko

 • preloading

  Pomaga

 • preloading

  Meander za sladokusce

 • preloading

  Rovček ki pelje do menadra.

 • preloading

  konec

 • Share

Leave a reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja