อยากเป็นอาชีพ HR” ต้องเรียนอะไร?

หนึ่งในอาชีพที่ทุกบริษัทจะต้องมี เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของบริษัทนั่นก็คือฝ่ายบุคคลหรือ HR นั่นเอง เนื่องจากการขับเคลื่อนของบริษัทนั้นก็มาจากบุคลากรนั่นแหละ และหน้าที่ที่คอยดูแลและคัดสรรบุคลากรนั่นก็คือฝ่ายบุคคล หรือ HR นั่นเอง โดยในครั้งนี้นั้นเราจึงอยากจะนำเสนอถึงการทำหน้าที่ดูแลและคัดสรรบุคลากรของ ฝ่ายบุคคล หรือ HR ให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน ว่าถ้าหากต้องการจะทำงานสาขานี้ เราจำเป็นต้องเรียนอะไรกันนะ ฝ่ายบุคคลหรือ HR เป็นตำแหน่งที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่า มากที่สุดในหน่วยงาน นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและในกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเห็นคุณค่าและความรู้ความเข้าใจในตัวบุคคล และสามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ในการขับองค์กรให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ อยากเป็น HR จะต้องเรียนอะไร สำหรับคนที่มีความต้องการต้องการจะทำงานในหน้าที่นี้ การเลือกเรียนสายที่ตรงกับหน้าที่การงานที่สุดนั้นก็คงจะต้องเป็นภาควิชาต่างๆดังต่อไปนี้ คณะศิลปศาสตร์ (เอกจิตวิทยา/เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม)…

Continue Reading
Close Menu