You are currently viewing อยากเป็นอาชีพ HR” ต้องเรียนอะไร?

อยากเป็นอาชีพ HR” ต้องเรียนอะไร?

หนึ่งในอาชีพที่ทุกบริษัทจะต้องมี เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของบริษัทนั่นก็คือฝ่ายบุคคลหรือ HR นั่นเอง เนื่องจากการขับเคลื่อนของบริษัทนั้นก็มาจากบุคลากรนั่นแหละ และหน้าที่ที่คอยดูแลและคัดสรรบุคลากรนั่นก็คือฝ่ายบุคคล หรือ HR นั่นเอง

โดยในครั้งนี้นั้นเราจึงอยากจะนำเสนอถึงการทำหน้าที่ดูแลและคัดสรรบุคลากรของ ฝ่ายบุคคล หรือ HR ให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน ว่าถ้าหากต้องการจะทำงานสาขานี้ เราจำเป็นต้องเรียนอะไรกันนะ

ฝ่ายบุคคลหรือ HR

เป็นตำแหน่งที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่า มากที่สุดในหน่วยงาน นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและในกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเห็นคุณค่าและความรู้ความเข้าใจในตัวบุคคล และสามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ในการขับองค์กรให้เดินไปข้างหน้าให้ได้

อยากเป็น HR จะต้องเรียนอะไร

สำหรับคนที่มีความต้องการต้องการจะทำงานในหน้าที่นี้ การเลือกเรียนสายที่ตรงกับหน้าที่การงานที่สุดนั้นก็คงจะต้องเป็นภาควิชาต่างๆดังต่อไปนี้ คณะศิลปศาสตร์ (เอกจิตวิทยา/เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม) คณะรัฐศาสตร์ (เอกบริหารรัฐกิจ/เอกการปกครอง/เอกรัฐประศาสนศาสตร์) คณะพาณิชยศาสตร์ (เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะบริหารการจัดการ (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง) ที่จะมีการสอนรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้าน HR โดยตรงนั่นเอง

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ผู้ที่ต้องการจะเป็น HR จะต้องมีก็คือ การเข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม, เป็นผู้เก็บความลับ, เป็นผู้ให้คำแนะนำในการ ดูหนังออนไลน์ มีไหวพริบดี และสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลานั่นเอง เพราะว่าสายอาชีพนี้ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการดำเนินงาน จะต้องพบกับบุคคลที่แตกต่างกันออกไป โดยเหตุนี้การมี สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการทำงานไปได้ดียิ่งขึ้น