You are currently viewing อยากก้าวหน้าในการทำงาน ควรมี Soft Skill ที่สำคัญ

อยากก้าวหน้าในการทำงาน ควรมี Soft Skill ที่สำคัญ

นอกเหนือจากการปรับปรุงทักษะวิชาความรู้เฉพาะทางอย่าง Hard Skill จะจำเป็นต่อการทำงานแล้ว Soft Skill หรือความชำนาญด้านสังคมและการร่วมงานกับผู้อื่นก็จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพงานการเหมือนกัน

และก็นี่เป็น Soft Skill ที่จะต้องมีในยุคนี้ ถ้าหากอยากเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ความริเริ่มคิดสร้างสรรค์นับว่าเป็น Soft Skill ลำดับต้นๆที่นายจ้างมองหาจากลูกจ้าง เนื่องจากว่าไม่ได้มีเพียงแค่ตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ หรือตำแหน่ง Content Marketing เพียงแค่นั้นที่จะต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์สำหรับเพื่อการทำคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า

ตำแหน่งงานอื่นๆก็ต้องการความสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกัน เพื่อจะได้นำความคิดใหม่ๆไปปรับปรุงต่อยอด รวมทั้งคิดหาวิธีการหรือทางออกใหม่ๆให้กับทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำลังพบเจอกันอยู่

ความฉลาดด้านสังคม (Social Intelligence)

ความฉลาดทางด้านสังคม หมายความว่ามีความรู้และความเข้าใจสำหรับการปรับนิสัยกับคนอื่นๆ ผูกมิตรอันดีกับเพื่อนร่วมงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับเพื่อการร่วมงานได้ รวมถึงความรู้ความเข้าใจสำหรับการติดต่อกับคนอื่นๆรวมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย

ถ้าหากใครมีความถนัดด้านนี้ จะช่วยทำให้การร่วมงานกับคนอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าต่างฝ่ายต่างร่วมมือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังลดความขัดแย้งในองค์กรได้ด้วย

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีหน้าที่ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกบริษัทล้วนปรารถนาบุคลากรที่มีความถนัดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดต่อองค์กร

โดยความสามารถดังกล่าว ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ว่าควรต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พวกเครื่องมือและโปรแกรมต่างๆผ่าน ทางเข้า happyluke ล่าสุด ได้อย่างคล่องแคล่วด้วย เพื่อยกระดับการทำงานให้มีคุณภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์ (Virtual Collaboration)

จากวิกฤต COVID-19 ทำให้หลายบริษัทจะต้องปรับตัวด้วยการให้บุคลากรทำงานอยู่บ้าน หรือ Work from Home กันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้ข้อจำกัดอีกทั้งเรื่องสถานที่และเวลา

ทักษะดังกล่าวจึงเป็นการพิสูจน์ความเป็นอาชีพของพนักงานว่าสามารถประสานงานต่างๆกับเพื่อนร่วมงาน ผ่านช่องทางต่างๆบนโลกออนไลน์ และทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้หรือไม่