ติดต่อ

ติดต่อโฆษณาได้ที่

ติดต่อ : jospdtrst

ที่อยู่ : RJFM+22 Phường 15, Tan Binh, Ho Chi Minh City, เวียดนาม

เบอร์ : +84 97 371 36 79

เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในทุกวันนี้ค่าความนิยมของเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้น จนทำให้มนุษย์เรานั้นได้มีความใกล้ชิดกันน้อยลงโดยจะเห็นได้จากการเล่นโทรศัพท์มือถือมากกว่า การที่จะนั่งคุยกันดังนั้นถึงเทคโนโลยีจะมีความน่าสนใจแต่อยากให้ทุกคนอย่าลืมความเป็นมนุษย์ไปซะก่อน

Close Menu